Doelstellingen

 

Doelstellingen Stichting Vierdaagsemis

 

De stichting heeft ten doel:

1. Het voorbereiden, doen uitvoeren en in stand houden van een kerkelijke viering aan het begin van de (internationale) Vierdaagse afstandsmarsen te Nijmegen in de geest en de traditie van haar grondlegger, wijlen pastor Willehad Kocks, O.Carm. (1916-1985), en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettelijke middelen, die het doel van de stichting bevorderen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. (Art. 2 Stat.)