Geschiedenis

 

De Vierdaagse is een groots evenement in en rond Nijmegen, niet alleen economisch, maar ook oecumenisch.

 

De komst van de Zwitserse wandelaars ligt ten grondslag aan de kerkdienst op Vierdaagsezondag. Om de rooms-katholieke deelneemsters en deelnemers in de gelegenheid te stellen hun religieuze plichten te vervullen, stelde pastoor Willehad Kocks O.Carm. de kerk aan de Doddendaal ter beschikking. In de loop der jaren kwamen steeds meer andere wandelaars naar deze viering en zette het Carmelkoor Nijmegen met een klassieke missa de plechtigheden luister bij. Toen de Karmelkerk werd gesloten en afgebroken verhuisde de dienst naar de Groesbeekseweg, maar de kerk hier werd te klein voor het groeiend aantal bezoekers.

 

Het comité van drie Goudenkruisdragers dat onder leiding van Theo Merkx de organisatie coördineerde, week daarom uit naar de kerk van St Petrus Canisius aan de Molenstraat.
Zo'n zestig jaar lang is de werkgroep (inmiddels Stichting Vierdaagsemis geworden) erin geslaagd de celebranten en gastpredikanten te vinden onder de wandelaars van de Vierdaagse. Toen de kerk aan de Molenstraat verkleind werd, stelde het toenmalige bestuurslid Jan Pas voor te verhuizen naar de Grote of St Stevenskerk. De resultaten van een enquête bevestigden de juistheid van die gedachte.
Het Carmelkoor Nijmegen verzorgde tot zijn opheffing in 1998 de muzikale omlijsting.
De Vierdaagsekerkdienst is met geen enkele andere viering te vergelijken: zoveel mensen van zoveel nationaliteiten en verschillende geloofsovertuigingen of zelfs zonder geloof samen onder één dak in het Huis van de Heer.
Het is een bijzonder moment als alle lopers, ook de wandelaar(ster)s die niet meer kunnen deelnemen aan de marsen, na bijna een jaar voor het eerst weer uit volle borst het Vierdaagselied zingen!

 

Pater Willehad Kocks (1916-1985), initiatiefnemer van de Vierdaagsemis, was zelf ook een verwoed wandelaar. Negen maal liep hij in pij de Vierdaagse.


Op zondag 17 juli 2011 was het thema van de vijftigste Vierdaagsemis: "DANKBAARHEID"
Door de inzet van weer zeer velen werd de liturgie een eendrachtig  gevierde dankdienst.

Aalmoezenier Clemens Crolla en de predikant van de St. Stevenskerk, Ds Henk Gols, gingen voor.

Het Mediorenkoor uit Nijmegen/Dukenburg en het Parnassuskoor uit Wijchen zongen met orkestbegeleiding onder leiding van Rob Engels "A MASS FOR PEACE" van Karl Jenkins. Cor van Wageningen bespeelde het Königorgel.
Na het zingen van het Vierdaagselied sprak marsleider Johan Willemstein lovende woorden aan het adres van alle vrijwilligers die gedurende een halve eeuw de Vierdaagsemis vorm gaven.

Bij het verlaten van de kerk ontvingen allen het boekje "Vijftig Jaar Gods Volk Onderweg" * dat  Dr Floris Langen schreef om de geschiedenis van de Vierdaagsekerkdienst vast te leggen. Deze uitgave kon dankzij ruimhartige donaties van verschillende organisaties en particulieren gerealiseerd worden.

Als verrassing was er voor het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen, onze gastheer, de toezegging van de Stichting Vierdaagsemis om in 2016 aan de St. Stevenskerk de Paaskaars aan te bieden in de hoop en de verwachting dat in de maand juli van dat jaar de Honderdste Vierdaagse gehouden zou worden.

Inmiddels is die 100e Vierdaagse geschiedenis en zijn wij met de kerkdienst onderweg naar de zestigste Vierdaagsemis.

 

* Voor belangstellenden zijn, zolang de voorraad strekt, exemplaren te koop door overmaking van 8,50 euro op rekening NL35 INGB 0000 6777 11 t.n.v. Stichting Vierdaagsemis Nijmegen; dat is incl. porto voor de verzendkosten.

 

Paaskaars