Contactgegevens

 

De Stichting Vierdaagsemis is bereikbaar op het adres van het secretariaat:
Adres: Floralaan 14, 6663 BK Lent, gem. Nijmegen 
Telefoon: 024 323 18 07 / Mob. 06 3878 3637 
E-mailadres: vierdaagsemis@planet.nl


Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marcel Claassen. 
Secretaris/Penningmeester: Gien Langen-van Kolck.
Bestuurder: Jan Maassen.


Bankrelatie:

NL35 INGB 0000 677711 t.n.v. Stichting Vierdaagsemis, Nijmegen.

Met uw donatie maakt u het werk van onze Stichting nu en in de toekomst mogelijk.

 

Er wordt nogal eens gevraagd naar de mogelijkheid om plaatsen te reserveren, daarom brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Iedereen is welkom in de viering. De kerk is immers vrij toegankelijk.
Wij bieden u wel de mogelijkheid, als u dat wilt, tot het reserveren van (een) plaats(en).
Voor een minimumdonatie van € 10,= per persoon bent u verzekerd van een plaats en hoeft u niet al te vroeg bij de kerk te wachten.
Deze gereserveerde plaatsen dienen wel uiterlijk 9:40 uur te zijn ingenomen.
Vanaf 9:40 uur worden de niet-ingenomen gereserveerde plaatsen toegewezen aan andere belangstellenden, tot het maximum aantal van 1000 kerkgangers is bereikt.
U kunt reserveren via het secretariaat, middels bovenstaande telefoonnummers of e-mailadres, ook de bankgegevens kunt u hier vinden.

Vergeet niet bij het overmaken van de donatie uw naam en adres te vermelden. Als u uiterlijk 30 juni reserveert en uw donatie overmaakt, worden uw toegangskaarten uiterlijk één week voor de kerkdienst aan uw adres toegezonden. Nadien is reserveren niet meer mogelijk.