Vierdaagsemis

 

Vierdaagsekerkdienst

60e VIERDAAGSEMIS op zondag 16 juli 2023.

 

Wij hopen U op zondag 16 juli 2023 weer te mogen begroeten in de

St Stevenskerk voor de Vierdaagsekerkdienst. Het thema van de viering is:
"60 jaar Gods Volk Onderweg".

 

Voorgangers zijn pater Ruud Willemsen O.Carm.O., dominee Joop Mol en aalmoezenier Manuel Kuhn (Zwitserland).
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Parnassuskoor Wijchen, het Mediorenkoor (Dukenburg) Nijmegen, koor van het stadsklooster Mariken Nijmegen, met medewerking van solisten en orkest.

Organist Cor van Wageningen.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Rob Engels.   


De viering begint om 10.00 uur, de kerk gaat open om 9.15 uur.

 

Namens de Stichting Vierdaagsemis,
Gien Langen, secr./penningm.