Indrukken van de vieringen

 

Bekijk een selectie van onze foto's.
Fotograaf: Rosalinde Langen

 

Highslide JS
Voorzitter Marcel Claassen begroet alle gasten
Highslide JS
Koor en orkest van de Vierdaagsemis 2001 onder leiding van Rob Engels
Highslide JS
Dirigent Arno Vree nodigt uit tot meezingen (2010)
Highslide JS
Het Cantatekoor Dukenburg (Nijmegen) en het Sint Maartenskerkkoor Elst
verzorgen de gezangen van de 49e Vierdaagsekerkdienst (2010)
Highslide JS
Cor van Wageningen begeleidt de koren in 2010 terwijl zijn dochter de ornamenten op het houten plafond bekijkt en een cameraman de beelden rechtstreeks op de monitoren brengt
Highslide JS
Ds Bert Altena en Ko Gradussen C.S.S.P. tijdens de Vierdaagsemis van 2000
Highslide JS
Gien Langen-van Kolck doet de Eerste Lezing (2010)
Highslide JS
Ds Henk Gols preekt in de Vierdaagsekerkdienst van 2001
Highslide JS
Ds Johan Dorst op de preekstoel in de kerkdienst van 2009.
De Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor zong t.g.v. haar 150 jarig bestaan
Highslide JS
Ds Stieneke Reeders deelt het Brood uit
Highslide JS
Aan het einde van de Dienst zingen allen het Vierdaagselied
Highslide JS
Na het Vierdaagselied is er een dankbaar applaus en wenst men elkaar succes de komende week
Highslide JS
Voorgangers pater Aloys van Velthoven S.S.S., dominee Joop Mol en diaken Elmar Rotzer (Zwitserland), de ouderling van dienst René Nogarede en het bestuur van de Stichting Vierdaagsemis voor aanvang van de viering in 2016
Highslide JS
Dominee Joop Mol doet in 2016 de verkondiging, pater Aloys van Velthoven S.S.S. luistert aandachtig
Highslide JS
Rob Valtin, Vierdaagseloper, levert zijn muzikale bijdrage (2016)
Highslide JS
Een gedeelte van het orkest in 2016
Highslide JS
Dirigent Rob Engels staat gereed voor het Vierdaagselied (2016)
Highslide JS
Het Groesbeeks Gemengd Koor met de vijf door ons geplaatste vlaggen (2017)
Highslide JS
Aalmoezenier Clau Bieler (Zwitserland), pater Ruud Willemsen O. Carm. D. en dominee Willem Boon gaan voor in de 56e Vierdaagse kerkdienst